Tån - leder och ben

Nedre delen av skenan samt tån

Tån är partiet från kotleden och nedåt. Hästen är en tåspetsgångare som alltså står och går på på den yttersta tåspetsen.

Nedanför karpalleden på frambenet och hasleden på bakbenet finns skenbenet. På skenbenets bakre in- och utsida finns de smala griffelbenen. Skenbenet ledar neråt i kotleden mot kotbenet. I kotledens bakre del finns två triangelformade ben, kotsenbenen. Dessa ger kotleden ett bakre stöd och är även viktiga fästpunkter för gaffelbandet. Kotbenet ledar i kronleden mot kronbenet, som i sin tur i hovleden ledar mot hovbenet. På hovledens baksida finns ett mindre ben, strålbenet, som fördelar trycket från djupa böjsenan som fäster på hovbenets undersida.

Bilden nedan visar en genomskärning av kotleden hos en ung växande häst.