Tån - blodkärl och nerver

Större artärer och vener i tåregionen

Tådelen är rikligt försörjd med blodkärl. Artären tillför hoven det syrerika blodet medan venen transporterar det syrefattiga blodet åter mot hjärtat. I höjd med kotsenbenen går kärlen ytligt vilket gör det möjligt att här kontrollera hästens puls till hoven.

Större nervbanor i tåregionen

Tådelens större nerver är lokaliserade till benets bakre in- och utsida. I höjd med kotsenbenen kan nerven kännas under huden.