Hästhållning på olika sätt

De flesta hästar i Sverige hålls på stall delar av dygnet. Hur stall ska inredas finns reglerat i lagen och måste följas om hästar ska få vistas i byggnaden.

Det är viktigt att såväl takhöjd som boxstorlek är anpassat efter hästens storlek. För information om aktuella mått läs mer på Jordbruksverkets hemsida. Även stallets belysning och ventilation är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Läs mer om ventilation och luftfuktighet.

De flesta hästar i Sverige är uppstallade på box. Nya inhysningssystem med frigående system utvecklas dock mer och mer. Foto: Carin Wrange

Grupphållning av hästar i lösdrift har på senare år blivit allt vanligare och kräver andra typer av byggnader beroende på hästarnas storlek och antal. Även för lösdrift finns regler på hur stor ligghall hästarna ska ha samt hur omgivande mark bör vara beskaffad för att det ska fungera även under den kalla och blöta årstiden.

Hästar som hålls på lösdrift får goda möjligheter att röra sig fritt och umgås med andra hästar. Foto: Carin Wrange

Hästarnas hagar

Enligt Jordbruksverkets föreskrifter ska alla hästar dagligen få röra sig fritt i ett inhägnat område. Utrymmet eller hagen ska vara så pass stort att hästen kan röra sig i skritt, trav och galopp.

För bete under sommaren krävs ännu större hagar med god tillgång av växtlighet. Man skiljer mellan naturbete och kulturbete (åkermark). Håll utkik så det inte finns giftiga växter på betet. Dessa måste i så fall tas bort eller den aktuella växtplatsen stängslas bort.

Oavsett vilken typ av bete hästarna går på är det viktigt att hagmarken är utrustade med bra staket och att det finns tillgång på vatten av hög kvalitet.

De flesta hästar trivs bra på betet och behöver sällan extra foder för att hålla hullet. Foto: Carin Wrange

Läs mer om anläggningar samt hästbeten

Guide från Svenska Ridsportförbundet om hästanläggningar

Läs om utevistelse och betesgång för hästar på Jordbruksverkets hemsida.