Skötsel & hantering

Det är en stor glädje att ha en egen häst. När du äger, hyr eller lånar en häst har du fantastiska möjligheter att få uppleva mycket med hästen. Oavsett om du rider, kör eller gör något annat med den.

Det är roligt men också ansvarsfyllt att ha egen häst. Foto: Carin Wrange

Att ha häst innebär också ett stort ansvar som du har 365 dagar om året. Hästen kan aldrig lämnas utan tillsyn. Den måste skötas varje dag under hela året. Du kan förstås överlåta ansvaret till någon annan, till exempel när hästen går på bete, men även då måste någon kontrollera att den mår bra. Varje dag.

Behövs gedigen kunskap

Att ha häst innebär dessutom att varje hästägare eller skötare bör ha god kunskap om vilka behov hästen har och vilka omsorger som behövs. Det är viktigt att veta vilket foder hästen behöver, ska den stå på stall eller hållas i lösdrift? Hur ofta bör den skos och vilka vaccinationer behöver den? Hur ska den tränas och vilken utrustning behövs för ändamålet?

Stort ansvar äga häst

Att ha en häst innebär för de flesta att välja en livsstil och det bör alla som funderar på att skaffa häst vara beredda på. Både du och din häst tjänar på att du lär dig så mycket som möjligt om hästen som biologisk varelse.

Det tar många år att bli duktig på hästkunskap men om du anlitar en utbildad tränare, ridlärare eller annan erfaren hästmänniska kan du få hjälp och svar på många frågor.

Hur hästar ska hanteras och tränas finns ytterst reglerat i djurskyddslagen.

Säkerhet viktigt i hanteringen

Det är särskilt viktigt att lära sig om hur hästar ska hanteras för att du på ett säkert sätt ska kunna umgås med din och andras hästar.

Hästar är av naturen bytesdjur och kan snabbt reagera om det är något som skrämmer dem. Det är därför viktigt att veta hur hästar ska ledas, bindas upp, släppas lösa i hagar med mera för att varken du eller hästen ska skadas.

Läs mer på avsnittet om säkerhet för häst och människa på HästSverige.