Skallens leder och ben

Skallens leder och ben sedda från vänster

I skallen ingår ett flertal olika ben som är sammanfogade med varandra i s.k. sömmar. De olika benen begränsar utåt de håligheter som finns i skallen. Inåt utgör benen ett skydd för huvudets centrala delar där hjärnan är belägen.
Överkäken
är sammansatt av flera olika ben medan underkäken utgörs av två ben, sammanfogade vid framtänderna. Underkäksgrenarna är kraftigt utvecklade och är fäste för tuggmuskulaturen. Underkäken ledar mot skallen i käkleden, vilken är belägen högt upp på huvudet strax bakom ögat.