Skador hos hästen

Hästen är ett bytesdjur som snabbt reagerar på händelser i vardagen. Det kan ibland vara orsaken till att de skadar sig i stallet, i hagen eller på annan plats.

Även träning och tävling ger skador hos hästar, främst hältor. För djurägare är det viktigt att vara observant på om hästen har drabbats av någon skada, exempelvis akuta sårskador. Läs mer om sårskador.

För den som äger eller sköter en häst är det mycket viktigt att känna till grunderna för akut sårvård. Om olyckan är framme gäller det att fatta bästa möjliga beslut på kort tid.

Det är sällan sårets storlek som spelar störst roll utan snarare var på kroppen det sitter. Även ett litet sår i anslutning till någon led eller senskida kan leda till en mycket besvärlig infektion som i värsta fall leder till livslång skada.

Det är också väldigt viktigt att ha rätt material för sårvård på plats i stallet. Köp hem det viktigaste i förväg för att snabbt kunna ingripa om någon häst drabbas. Se även till att fylla på material för sjukvård och se till att använda rätt produkter, både när det gäller rengöring och bandagering. Läs mer om vad som bör ingå i ett stallapotek.

Daglig visitation av hästen är viktigt såväl när den står på stall som hålls på bete. En försäkring som täcker delar av vården för en skadad häst rekommenderas. Självklart får du heller inte glömma att vaccinera hästen mot stelkramp!
För att läsa om hur man bäst förbereder sig inför ett veterinärbesök- klicka här!