Sjukdomar hos häst

Många av dagens hästar transporteras till såväl träningar som tävlingar inom Sverige och utomlands. De utsätts därmed för olika typer av smittor, bland annat olika virus. Men hästar kan också drabbas av andra sjukdomar.

På HästSverige finner du information om sjukdomar som kan drabba din häst. Varje dag ska hästen kontrolleras för tecken på sjukdom, nedsatt aptit eller slöhet.

Ta ofta tempen på din häst

Regelbunden tempkontroll är ett bra sätt att upptäcka begynnande sjukdomstillstånd. Den som ansvarar för hästen har också ansvar för den dagliga hälsokontrollen. Om du upptäcker en sårskada hos hästen är det viktigt att fatta rätt beslut. Läs mer om sårvård HÄR.

En del sjukdomar är akuta. Då kommer symptomen snabbt. Andra sjukdomar är kroniska och hästen har då sjukdomstecken under en lång tid.

Många sjukdomar, till exempel virusinfektioner, kan självläka med vila. Andra kräver behandling för att hästen ska må bra igen. I vissa fall kan sjukdomen vara så påfrestande för en häst trots behandling att man väljer att förkorta lidandet genom att avliva den.

Kontakta veterinär

Det är viktigt att du kontaktar en veterinär om din häst blir sjuk. Ibland räcker det med råd per telefon, och annars undersöker veterinären hästen för att kunna ge råd om behandling.
Ofta behöver prover tas. Det kan exempelvis vara analyser av blod, urin, hudskrap eller avföring.
Här finns en minneslista inför veterinärkontakten.

Sök information om olika sjukdomar

Sjukdomarna under detta avsnitt är sorterade efter organsystem. Se vänsterspalten. Du kan också söka efter symptom och sjukdomar i sökfunktionen överst på sidan och hitta länkar till många andra dokument.

För hälta, sår och skador på ben, rygg och hovar, se fliken Skador.

Alla som hanterar hästar bör vara försiktiga med spridning av smitta. Blanda helst inte tävlande hästar med avelsston och unghästar. Se till att byta kläder och skor om du åker mellan olika stall för att inte ta med dig smittämnen.

Låt inte hästen ha kontakt med andra hästar när du är på träning och tävling. Undvik att ha samma utrustning på flera hästar.

Vissa sjukdomar, såsom kvarka, måste anmälas till länsveterinär och innebär isolering av hela stallet.Testa dina kunskaper om smittskydd och sårvård via HästSveriges quiz!