Avelsindex för fälttävlan

Under 2011 placerade sig den svenska varmblodiga hästen (SWB) på sjätte plats på världsrankingen för fälttävlan. Att producera hästar för fälttävlan har länge ingått i avelsplanen, men ännu har inga avelsindex skattats för denna disciplin.

Det är relativt låg arvbarhet för fälttävlan, jämfört med hoppning, visar studier vid SLU. Foto. Göran Dalin

I det svenska tävlingsmaterialet är det ungefär 8 procent av hästarna som har officiella resultat i fälttävlan, 75 procent har resultat i hoppning och 40 procent i dressyr. En stor del av de hästar som tävlat i fälttävlan, 85 procent, har resultat även i hoppning och/eller dressyr.

Ungefär en tredjedel av fälttävlanshästarna har tävlingsresultat i alla tre disciplinerna. Materialet som har analyserats sträcker sig från början av 70-talet fram till och med tävlingsåret 2009 och innehöll totalt 3798 hästar med fälttävlansresultat.

I tabellen 1 nedan listas de fem hingstar som har flest antal avkommor i fälttävlan. Listan toppas av hingstar som har många avkommor totalt; Robin Z, Maraton, Ceylon och Utrillo. Det rör sig däremot bara om 4-5 procent av deras avkommor. Därefter kommer National Zenith xx där 14 procent av avkommorna har tävlingresultat i fälttävlan.
Tabell 1. De fem hingstar som har flest avkommor med officiella resultat i fälttävlan:

Hingst Antal avkommor i fälttävlan Andel avkommor i fälttävlan
Robin Z 423 54 4
Maraton 600 53 4
Ceylon 454 50 5
Utrilo 423 40 4
National Zenith xx 802 35 14

De genetiska analyserna visade på en relativ låg arvbarhet för fälttävlan jämfört med hoppning och dressyr. Det innebär att det i större utsträckning är andra faktorer än arvet som påverkar hur fälttävlanshästen lyckas i tävling.

De här resultaten stämmer väl överens med andra studier om gjorts på fälttävlansdata i Storbritannien och Frankrike. Det finns positiva genetiska samband mellan fälttävlan och hoppning vilket betyder att en bra fälttävlanshäst ofta också är en bra hopphäst.

Däremot kunde inget samband, varken positivt eller negativt, påvisas mellan fälttävlan och dressyr, sannolikt för att goda dressyrresultat i fälttävlan är mer en utbildningsfråga än en fråga om kapacitet hos hästen.

Resultat på kvalitetsbedömning har sedan länge visat på starka samband med senare tävlingsresultat i hoppning och dressyr. I den här studien kunde man se att det finns positiva samband mellan galopp- och hoppbedömningen på kvalitetsbedömningen och senare fälttävlansresultat. Exteriör- och gångartsbedömningen verkade dock inte ha så stor betydelse för fälttävlanshästen.

Blygsamt avelsframsteg

Den genetiska trenden för fälttävlan har varit blygsamt positiv. Den låga arvbarheten bidrar till att avelsframsteget blir litet, och i dagsläget sker det inte heller någon aktiv selektion för fälttävlan i avelsprogrammet för den svenska varmblodiga hästen. Den positiva trenden är antagligen ett resultat av sambandet med hoppning, där den positiva trenden varit mycket stark.

Avelsindex för fälttävlan presenteras i tabell 2 för de 20 hingstar med högst avelsindex för fälttävlan med minst 10 avkommor som tävlat i fälttävlan. Listan domineras av gamla hingstar, vilket understryker det faktum att avelsframsteget varit långsamt.

Eftersom det är relativt få som tävlar i fälttävlan tar det också lång tid innan hingstarna har tillräckligt antal tävlande avkommor att värderas på. Fullblodshingstar används ofta inom fälttävlansavel och i den här tabellen är fem hingstar på topplistan fullblod.

Det finns fler fullblodshingstar som lämnat framgångsrika fälttävlanshästar, men de har ofta så små avkommegrupper att deras index blir mycket osäkra.

Tabell 2. 20-i-topp för fälttävlansindex för hingstar med minst 10 tävlande avkommor i fälttävlan

Hingst Födelseår Antal avkommor som tävlat i fälttävlan Avelsindex för fälttävlan
Dalby Jaguar xx 1978 14 129
Irco Marco 1971 25 127
Lane Court xx 1972 15 118
Turban Rose 1985 21 118
Labrador 1975 33 117
Feliciano (SWB) 1986 20 115
Homosaasa xx 1982 27 114
Mintage xx 1974 32 114
Swift 1981 30 114
Irco Mena 1982 18 113
Cortus 1992 13 113
Beach Boy 1983 32 113
Robin Z 1983 54 112
Cyrano 1966 12 112
Maraton 1976 53 111
Orust 1978 11 110
Mowgli 1970 21 110
Gibraltar 1970 10 110
Strong Satement xx 1982 23 110
Leuthen I 1983 12 110

I dagsläget publiceras inte avelsindex för fälttävlan. Den här pilotstudien, ett studentarbete vid SLU av Beatrice Ray, visar dock att det skulle vara möjligt att göra det i framtiden.

Om man vill bedriva avel för framgångsrika fälttävlanshästar är skattning av avelsindex en av flera avelsåtgärder som kan hjälpa till på vägen. Med riktade avelsåtgärder för fälttävlan finns det potential att nå ett större avelsframsteg.