Månadens profil under april 2013

Hästar har alltid fascinerat Emma Thorén Hellsten, som är Månadens profil under april. Hon växte upp på en gård i Småland där det förutom mjölkkor även fanns hästar, Svenska Varmblod och fullblod.

Emma Thorén Hellsten med sin tidigare häst Ellin. Foto: Johan Hellsten

10 år gammal fick hon sin första ponny och förutom att rida hade hon tidigt ett mycket stort intresse för hästavel. Hingstkatalogen hörde till favoritlitteraturen och hon kunde rabbla härstamningar på de flesta verksamma hingstarna.

Nu arbetar hon sedan 2008 som avelsledare på Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Hästen (ASVH).

Det innebär att hon är den person som ska vara rådgivare för hur den svenska aveln av varmblodiga hästar ska utvecklas på bästa sätt.

Ett svårt jobb på en marknad där hästuppfödning har minskat radikalt de senaste åren.
Ny tjänst på ASVH

Tjänsten avelsledare i dess nuvarande form fanns inte tidigare vid ASVH och Emma har på många sätt fått utforma uppdragets innehåll.
- För mig är det faktiskt drömmen att få arbeta aktivt med hästavel. När jag började utbildningen till husdjursagronom vid Sveriges lantbruksuniversitet trodde jag nog att mina framtida jobb skulle vara med andra djurslag som ko eller gris.

Emma hade dock turen att börja på SLU precis när möjligheten att lära mer om häst erbjöds agronomstudenterna. En viktig orsak till det var Jan Philipsson, forskare och lärare inom genetik, vid SLU.

- Jans kunskap och nätverk inom hästaveln har varit viktigt för min utveckling. Tack vare hans hjälp kunde jag även fortsätta som forskarstuderande vid SLU, säger Emma.

I arbetet med sin doktorsavhandling, Internationell avelsvärdering av hingstar (International Genetic Evaluation of Sport Horse Stallions), studerade hon hur några av de största avelsförbunden i Europa arbetar med avelsvärdering av varmblodiga ridhästar. Det hon lärde sig och insåg om europeisk hästavel kommer väl till pass i hennes nuvarande arbete där det internationella inslaget är en del av vardagen.

Många förändringar gjorda

Att aveln av hästar har minskat inom hela Europa är allmänt känt, och så har skett inom de flesta raserna. I princip har den europeiska hästaveln halverats på bara några år. Svårigheter att sälja avkommorna gör uppfödarna försiktiga att betäcka sina ston. Siffrorna har pekat nedåt de senaste åren och det krävs nya grepp och nytt tänkande för att komma framåt.

- När det gäller ASVH har vi nu gjort massor av förändringar, mer än vad som faktiskt gjorts de senaste 30 åren i föreningens historia.

För ASVH handlar det mycket om anpassning till den europeiska marknaden. Stamboken har öppnats upp mer, ett nytt bedömningssystem har införts och kvalitetsgraderingen av ston och hingstar har förändrats och förtydligats. Mycket av arbetet har skett i dialog med medlemmarna och de regionala avelsföreningarna inom ASVH.

- Vi har frågat föreningarna vad de vill med sitt och ASVH:s arbete och jag tycker vi har fått igång ett bra samarbete. Det tycks även vara en generationsväxling på gång. Vid ett uppfödarmöte tidigare i år var det påfallande många yngre medlemmar med vilket är roligt.

En viktig del av ASVH:s arbete är förstås att marknadsföra SWB som varumärke och de svenskfödda hästar som produceras i landet.

Inom 10 år kommer det att märkas att vi har producerat för få hästar i Europa, tror Emma. Det kommer att bli svårare och dyrare att köpa bra hästar.

Fem frågor till Emma Thorén Hellsten, avelsledare vid ASVH

1. Aveln av hästar har minskat i Sverige de senaste åren. Hur länge tror du att det fortsätter?
Svar: Svårt att säga. Det beror mycket på hur det ekonomiska läget i världen och Sverige utvecklas. Redan i fjol verkade det som om minskningen avtog något, men det lär nog dröja ytterligare ett antal år innan det vänder och går uppåt igen.

2. Varför är det så svårt för svenska hästuppfödare att få sina hästar sålda?

Svar: En stor nackdel för oss är geografin, vårt land är avlångt och logistiken är definitivt ett problem. Stora delar av året har vi också vädret emot oss. Det kan vara svårt att ta sig fram och svårt att visa hästarna till sin fördel under vinterhalvåret. Ett annat problem är att förädlingsledet för hästar inte är så utvecklat i Sverige. Ofta är det upp till uppfödarna själva att förädla, kommersialisera och sälja sina hästar.

3. Vad är främsta skälet till att köpa svensk häst jämfört med utländska?

Svar: Förutom att svenska hästar prestationsmässig håller minst samma standard som importerade hästar har man när det gäller svenskfödda hästar/SWB fantastiska möjligheter att få information om hästen. All info om uppfödare, härstamning, testresultat, tävlingsresultat och eventuella avkommor finns fritt och lättillgängligt på internet. Vi har också en lång tradition i att avla för friska hållbara hästar. Dessutom tror jag att de flesta svenskar är väldigt ärliga i affärer, även om det naturligtvis finns undantag.

4. Vad är roligast med ditt jobb som avelsledare vid ASVH?

Svar: Variationen i arbetet är jättestor och jag lär mig hela tiden nya saker om häst och hästavel. Roligast är det nog när man ser att saker man har jobbat och lobbat för länge får genomslag och effekt. Internationellt arbete är också lite extra kul.

5. Tror du att uppfödare och andra medlemmar inom ASVH har nytta av kunskapssajten HästSverige för att lära sig mer om häst?

Svar: Absolut! Utan tvekan!

Läs tidigare Månadens profil på HästSverige:
Åse Ericson

Flemming Winberg

Marcus Lundholm

Christina Planck

Jan Jönsson