Besiktning av häst

När du köper häst är det många viktiga faktorer som skall falla på plats på en gång. Det skall vara rätt häst till rätt pris - och hästen skall dessutom vara frisk och sund!

Här ges en översiktlig beskrivning av de olika momenten i besiktningen av häst och hur både köpare och säljare kan bidra till en "lyckad besiktning". I länkarna nedan kan du läsa om de olika delarna som en besiktning består av: