Månadens profil i HästSverige - december 2012

Marcus Lundholm är hippologen som gärna vill koppla ihop praktisk erfarenhet med vetenskapliga rön. Särskilt när det handlar om hästhållning i Sverige. Nu presenteras Marcus som Månadens profil på HästSverige under december månad.

Marcus Lundholm, arbetar med anläggningsfrågor på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.

Sedan slutet av sommaren 2012 jobbar han halvtid för Svenska Ridsportförbundet med ansvar för frågor som rör hästhållning och ridanläggning.

Det är till Marcus som ridskolor, föreningar och ridsportdistrikt kan vända sig till för att få stöd och råd när det gäller stallmiljö, ridhus och övriga anläggningsfrågor.

Marcus är även engagerad i den lösdrift av unghästar som nyligen tagits i drift på riksanläggningens Strömsholms ägor.

Där kommer nya forskningsrön studeras i praktiken, bland annat hur hästarna fungerar i grupp med varandra.
Kan det vara så att hästar som växer upp utan traditionell stallmiljö får bättre hållbarhet än hästar som hålls på stall?

Marcus har stort intresse att knyta samman experter inom olika områden för att förbättra hästhållningen. Han tycker det är mycket viktigt att nya vetenskapliga rön kommuniceras ut till många grupper inom hästnäringen.                                                        

Passionen för hästar har 37-åriga Marcus med sig från barnsben. Hela familjen har intresse för hästar, inte minst mamma Elisabeth som bland annat varit ansvarig för det svenska landslaget i dressyr. På Flyinge utbildade han sig till hippolog med inriktning stallchef. Han har även studerat ekonomi, och har en fil. kand. inom ämnet.

Även om han i dag inte äger någon egen häst så både rider han och tömkör så mycket han hinner. När fyrspannskusken Fredrik Persson åker på tävlingar med sitt spann brukar Marcus ofta vara med som medhjälpare i vagnen.

Fem frågor till Marcus Lundholm, ansvarig för hästhållning inom Svenska Ridsportförbundet:

1. Hur ser du på ditt uppdrag hos Svenska Ridsportförbundet:
Svar: Det är spännande och mycket intressant. Viktigt att skapa förutsättningar för kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemmar, bransch- och forskningsorganisationer för att säkerställa välunderbyggd rådgivning till förbundets medlemmar.

2.
Vad är viktigast att förändra inom dagens hästhållning?
Svar: Generellt så är det viktigt att utvecklingen inom hästhållningen gagnar hästarnas hälsa, mäniskans arbetsmiljö samt bedrivs på ett hållbart sätt ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

3.
Vilka utmaningar ser du för framtidens ridskolor?
Svar: Att kunna fortsätta med bra verksamhet nära tätorter samtidigt som hästarna har en bra livsmiljö när det gäller till exempel daglig utevistelse. Ridskolorna bör även fortsättningsvis göra ridningen tillgänglig för allmänheten på bästa möjliga sätt. För ridskolorna är det också viktigt att utveckla hållbara arbetsmetoder och bra tekniska lösningar vilket möjliggör en fortsatt god hästhållning i kombination med kostnadseffektivitet.

4. Vilka områden tycker du det behövs mer forskning om när det gäller hästhållning?

Svar: Min uppfattning är att det behövs mer forskning inom ämnesområdena för inhysning, utfodring och skötsel av hästanläggningar.

5.Tror du att kunskapssajten HästSverige kan bidra till ökad kunskap om hästhållning?

Svar: Absolut. Den är uppbyggd på ett väldigt bra sätt och gör informationen lättillgänglig. Det är en förutsättning för bra informationsspridning.