Gör din egen kalkyl

Gör din egen kalkyl- skriv ut och använd vår mall!

Planerade intäkter

Försäljning (hästar, ridturer, körningar)
Summa

Planerade kostnader

Häst (inköp av föl eller värdeminskning på avelsdjur)   
  Foder: uppskattat årsbehov och kg - pris
Hö eller hösilage
Havre     
Bete, underhåll av stängsel, omsådd, putsning
Övrigt foder
Strö: halm eller spån
Hovvård     
Veterinär, avmaskning, medicin
Försäkringar     
Förbrukningsmaterial
El, vatten
Byggnader: underhåll, värdeminskning
Räntor på lånat kapital och egna insatser
Arbetskostnader     
Summa
Resultat
Egen arbetsinsats timmar:
Ersättning till det egna arbetet per timme

Läs mer på HästSverige: