Övre luftvägarna - andningen

Luftens väg genom näshåla och svalg till luftstrupen

Modellen föreställer ett längdsnitt genom hästens huvud. Överst till vänster ligger höger näshålan som framåt öppnar sig i höger näsborre. Nere till höger syns luftstrupen.

De stora pilarna visar hur inandningsluften passerar de övre luftvägarna, från näshålan via svalget och vidare ner genom struphuvudet till de nedre luftvägarna, dvs luftstrupen och lungorna. Utandningsluften går motsatt väg ut.

Stämbanden är belägna som veck i väggen precis bakom struphuvudets främre öppning. På bilden är det högra stämbandet markerat.

Häst har precis som många andra djur (inklusive männsika) en förbindelse mellan svalget och mellanörats hålrum, örontrumpeten. Den röda pilen visar var den högra örontrumpenen har sin öppning i svalget. Hos häst finns ett speciellt arrangemang i form av luftsäckarna, en stor luftfyllda utbuktning på vardera örontrumpeten.