Om HästSverige

Syftet med HästSverige är att höja kunskapsnivån om häst genom aktuell och korrekt information. HästSverige präglas av kunskap som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

HästSverige är resultatet av ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Stiftelsen Hästforskning, Lantbrukarnas Riksförbund och Agria Djurförsäkring.

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) bedriver högre utbildning och forskning inom lantbruk, skog, stad och land, miljö, livsmedel och djur, däribland häst. Vid SLU utbildas bland andra veterinärer, husdjursagronomer, etologer, hippologer och djursjukskötare. Forskningen om häst sker främst inom veterinärmedicin, genetik, etologi och fodervetenskap.

SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) är en myndighet som ger  expertis och service inom djursjukdomar, zoonoser (sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa), fodersäkerhet och utveckling av resistens mot antibiotika. SVA främjar djurs och människors hälsa genom bland annat diagnostik, forskning och beredskap.

HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse)har ett organisatoriskt och ekonomiskt ansvar för riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången och för att dessa utnyttjas optimalt av svensk hästnäring. HNS har även som uppgift att främja forsknings- och utvecklingsarbete som syftar till att utveckla hästnäringen.

SHF (Stiftelsen Hästforskning) finansierar merparten av den forskning kring häst som bedrivs i Sverige och Norge. SHF har bildats av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) i samverkan med AB Trav och Galopp (ATG), Agria Djurförsäkring och Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF). Sedan 2009 är Norges forskningsråd, Norsk Rikstoto och Norsk Hestesenter med i SHF.

LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. Hästnäringen är ett prioriterat område för LRF.

Agria Djurförsäkring Agria är ett helägt dotterbolag till Länsförsäkringar och är specialiserade på djurförsäkringar, däribland häst. Agria stöder via SHF forskning om häst.

HästSverige har sedan 2013 inlett samarbete med och stöttas ekonomiskt av Svenska Djurskyddsföreningen.

HästSverige strävar efter att ha korrekt och uppdaterad information. HästSverige kan inte garantera att innehållet är fullständigt eller uppdaterat vid var tid.

Materialet på HästSverige varken kan eller ska ersätta en professionell konsultation såsom ett veterinärbesök eller individuell foderrådgivning.

HästSverige och dess samarbetspartners ansvarar inte för ekonomisk skada, varken direkt eller indirekt, som kan uppstå genom användning av information på HästSverige.
 
Ansvarig utgivare för HästSverige är Göran Dalin, SLU

För kontakt med HästSverige:  info@hastsverige.se
 
Redaktör för HästSverige:
carin.wrange@hastsverige.se
070-2478422