Om hästen

Hästen har under alla tider varit ett beundrat och älskat djur. Dess skönhet, styrka och anpassningsförmåga har gjort det möjligt att använda hästen på många olika sätt.

Få djur är så älskade världen över som hästen. Foto: Carin Wrange

Hästens historia sträcker sig mer än 50 miljoner år bakåt i tiden. Den allra första hästen var bara 25 cm hög, men genom artens utveckling har hästarna blivit mycket större. I dag finns hästraser som mäter runt 1.80 m i mankhöjd.

De tidigaste fynden på att människan började tämja hästen är daterade till omkring 4 000 år f Kr. Det var i södra Ukraina som man började bruka hästen som arbetskraft.

Krig, jakt, jordbruk, transport är några exempel på hur hästen brukats genom historien. Det finns hästar i hela världen och många länder har sina egna inhemska raser.

I dag används hästen främst för sport, avel och rekreation, men på vissa håll i världen har den fortfarande en viktig funktion som dragdjur inom bland annat jordbruket.