Vad innebär egenskapen spirit hos islandshäst?

IMG_2385

2018-02-26

I få andra hästraser har man lika framgångsrikt som för islandshästen tagit med temperament i avelsvärderingen. Men vad för slags temperament bedömer man egentligen? En ny studie baserad på ett isländskt avelsbedömningsprojekt tyder på att spirit i högre grad beskriver energi och samarbetsvilja än nervstyrka.

Temperament har bedömts vid avelsbedömningar för islandshästar sedan 50-talet. I dag ingår egenskapen spirit i avelsmålet och definieras där som en eldig, modig och godlynt häst som är lätt att hantera och som vill vara ryttaren till lags.

MEDELHÖG ARVBARHET
Spirit har en medelhög arvbarhet och har ett gynnsamt samband med ridegenskaper vid avelsbedömning liksom tävlingsprestation.Trots detta har egenskapen diskuterats - ger urval för spirit hästar som är lättridna, eller spända hästar som kräver erfarna ryttare?

För att undersöka det startades ett projekt på Island där ytterligare egenskaper testades vid avelsbedömningarna. De nya egenskaperna beskrev på olika sätt samarbetsviljan hos hästen, dess nervstyrka, och hur lösgjord hästen var.

I ett examensarbete vid Sveriges lantbruksuniversitet analyserade Heiðrún Sigurðardóttir de nya temperamentsegenskaperna och spirit från drygt 2000 avelsvisningar på Island från 2014 och 2015.

Hon bad också ryttare att själva beskriva de hästar de visade vid avelsbedömningar. Dessutom samlade hon in uppgifter från isländska hästägare/tränare om hur drygt 300 avelsbedömda hästar fungerade i sin hemmiljö.
De fick bland annat svara på hur kraftigt hästarna reagerade på plötsliga ljud eller ny utrustning eller på att bli lämnade ensamma i stallet, hur samarbetsvilliga de var under träning och hur de reagerade på att ridas bort från stallet.

Resultaten visade att det finns genetisk variation, det vill säga att skillnader mellan hästar till viss del beror på deras olika arvsanlag, för flera av de nya egenskaperna som testades vid avelsbedömningar.

SPIRIT GER ENERGI OCH SAMARBETSVILJA
Inga tydligt ogynnsamma samband mellan spirit och andra temperamentsegenskaper hos hästarna hittades, men det verkade som att spirit i större utsträckning beskriver hästens energi och samarbetsvilja än hur stabil hästen är (nervstyrka).

Vad som sedan är det önskvärda temperamentet hos en häst beror förstås på vad den ska användas till och av vem. Även om nästan alla föredrar hästar som inte är spända eller nervösa så kan fritidsryttaren och tävlingsryttaren på elitnivå behöva hästar med olika mycket energi och känslighet.

Flera studier pekar på att dressyrhästar som avlats för att snabbt och energiskt reagera på mycket fina signaler från ryttaren också generellt är mer reaktiva och känsliga jämfört med t.ex. hopphästar.

Kunskap om hur egenskaperna hänger ihop och vad som är målet är alltså viktig och det vore intressant med fler studier av olika aspekter av hästens temperament. På Island fortsätter registreringen av några av de nya egenskaperna en tid till och även andra modifieringar prövas för att ytterligare förbättra avelsbedömningen.

Text: Susanne Eriksson, Inst. för husdjursgenetik, SLU, i samarbete med Heiðrún Sigurðardóttir och Elsa Albertsdóttir, Bændasamtök Íslands.

Studien har publicerats i en vetenskaplig artikel: Sigurðardóttir, H., Albertsdóttir, E., Eriksson, S. Analysis of new temperament traits to better understand the trait spirit assessed in breeding field tests for Icelandic horses. Acta Agric. Scand. Sect A. Anim. Sci. sid. 1-12.

Foto: Louise Lindberg