Så kan heta arbeten utföras säkrare i stallmiljö

IMG_8103

2018-01-17

Kostnaden för bränder inom lantbruk och hästverksamhet uppskattas för 2017 till cirka 500 miljoner kronor varav ungefär 90 miljoner kronor avser bränder i bostäder. Heta arbeten i stallmiljö kan vara en risk till att bränder uppstår.

Det rapporterar Brandskyddsföreningen i sitt senaste nyhetsbrev om bränder inom lantbruk och hästanläggningar.

Brandskyddsföreningen informerar även om de skriftliga anvisningar som gäller heta arbeten för bland annat hovslagare i stallmiljöer. Regler för heta arbeten gäller från 1 oktober 2017.

FÖLJANDE GÄLLER I STALLET:
Innan skoning av häst får påbörjas ska följande kontrolleras:
-Två meter framför och bakom hästen ska det vara rent. Hästtäcken, ströbalar, höpåsar och annat brännbart material ska vara bortplockat. Vid varmskoning gäller detta även för gången fram till bilen.
- Boxdörrarna vid platsen ska hållas stängda under hästskoningen.
- Utöver brandsläckare i hovslagarens bil ska det finnas ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
- Hovslagaren ska ha certifikat för Heta Arbeten®
- Svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utförs i stallet.

FÖLJANDE GÄLLER UTANFÖR STALLET:
- Hovslagarens bil ska vara parkerad minst 2 meter från stallets fasad.
- Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
- Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.

Läs mer i bifogad pdf.