Hittat fästingar på din häst? Skicka till SVA som gör studie!

fastingburna-sjukdomar(1)_250

2017-07-24

Giulio Grandi, forskare vid SVA, arbetar med ett projekt om fästingar och fästingburna infektioner. Han gör nu ett upprop till hästägare att skicka in fästingar som hittats på hästar.

Giulio Grandi tar gärna emot fästingar, oavsett om de har fångats fria eller har suttit fast på en häst. Han ger följande rekommendationer innan du skickar in:
- Plocka bort fästingen/fästingarna som du ser på din häst. Bra om du använder lämplig utrustning, t ex fästinglasso.
- Lägg fästingen/fästingarna i en påse som du marker med datum och hästens namn.
- Fyll i bifogad remiss/blankett (se länk).
- Lägg påsen med fästingen/fästingarna i ytterligare en påse.
- Lägg påsen och remissen i ett kuvert och skicka till:

SVA
Avd för Mikrobiologi
Giulio Grandi
751 89 Uppsala

Du får själv betala portot för att skicka in fästingarna men i övrigt tillkommer inga kostnader för dig.

Har du några frågor? Mejla Giulio Grandi om frågor kring studierna, giulio.grandi@sva.se