Hur vanlig är stor blodmask - forskare vill veta!

stor blodmask

2017-03-20

Våren 2016 inleddes ett stort forskningsprojekt vid SLU och SVA om stor blodmask, Strongylus vulgaris. Nu fortsätter forskarna insamlingen av träckprov. Vill du vara med i årets studie?

Forskarna har målsättningen att kartlägga hur vanlig stor blodmask är i Sverige. Förra året deltog 58 gårdar från Götaland, Svealand och Norrland i en studie. Under våren 2017 kommer prover återigen att samlas in från hela landet.

SVA:s parasitolog Eva Osterman Lind är med i ett norsk-svenskt samarbetsprojekt om hästparasiter medan Eva Tydén, forskare på SLU, är huvudansvarig i Sverige. Projektet utförs med bidrag från Stiftelsen hästforskning.

Vad ingår i studien? För varje häst görs en äggräkning och undersökning för stor blodmask. Undersökningen görs utan kostnad, men porto för att sända in material står respektive hästägare/stall för.

Vad krävs för att vara med i studien? Du får inte ha varit med i förra årets studie. Stallet måste ha fem eller fler hästar (fem hästar kommer att provtas). Hästarna ska inte ha blivit avmaskade inom sex månader före provtagning.

Är du intresserad av att vara med i studien? Kontakta Eva Tydén via e-post eva.tyden@slu.se och ange: Region och ort; antal hästar på gården; datum för när hästarna senast blev avmaskade och med vilket preparat.

Du blir sedan kontaktad för vidare information.

Bildtext: Stor blodmask är den farligaste parasiten för hast. Foto: Bengt Ekberg, SVA