Hästar sökes för studier om stor blodmask

2016-04-04

100 hästar i olika delar av landet sökes som kan vara med i en studie vid SLU om förekomst av stor blodmask. Studierna kommer att utföras under våren 2016.

Hästens parasiter utvecklar resistens mot avmaskningsmedel vilket är ett växande hot mot hästars hälsa. I likhet med antibiotika är det därför nödvändigt att vara restriktiv med användning av avmaskningsmedel.

Sedan ungefär tio år rekommenderas att avmaskning utförs beroende på resultat av träckprovsundersökning (så kallad riktad avmaskning), och inte som tidigare då avmaskning skedde rutinmässigt flera gånger per år.

Med anledning av detta söker veterinärstudenten Elin Werell nu 100 hästar i olika delar av landet, för att delta i studien.
En äggräkning och odling för typning av blodmask kommer att göras för varje häst. Undersökning görs kostnadsfritt, men porto för att sända in material står respektive hästägare/stall för.

Kriterier för att vara med i studien:
- 5 eller fler hästar i stallet (5 hästar
kommer att provtas).
- Hästarna ska inte ha blivit avmaskade
inom 6 månader före provtagning.

Om intresse finns att medverka i studien som ingår i Elin Werells examensarbete på veterinärprogrammet, SLU, ta kontakt via mejl, elwe0003@stud.slu.se och ange;
- Region (Götaland, Svealand, Norrland) och ort.
- Antal hästar på garden.
- Datum när hästarna senast blev avmaskade och med vilket preparat.
Elin Werell tar sedan kontakt för vidare information.

Examensarbetet ingår i ett större forskningsprojekt "Selektiv avmaskning mot blodmask - risker och möjligheter" som är finansierat av Stiftelsen Hästforskning. Eva Tydén vid SLU är handledare.