MRSA, en svårbehandlad bakterie hos hästar och andra

MRSA står för meticillin-resistenta Staphylococcus aureus. Det är en bakterie som kan smitta mellan människor och djur och som är svårbehandlad när den orsakar en infektion.

Bokstäverna M, R, S, A....

Meticillin är ett antibiotika som kom till under 1950-talet. Rapporter från sjukhusvården om bakterier som blivit resistenta (motståndskraftiga) mot meticillin gav upphov till uttrycket MRSA. Stafylokocker är en grupp bakterier och aureus är en art i den gruppen.
MRSA-bakterier är alltså stafylokocker som är resistenta mot en stor grupp antibiotika som kallas betalaktamaser.


Bakterierna kan dela med sig
resistensgener till varandra
precis som vi laddar ned
appar i telefonen.
Illustration: Helena Johansson, SVA

Bakterier är små organismer, osynliga för ögat, med enklare uppbyggnad och funktion jämfört med våra egna kroppsceller. De allra flesta bakterier har en snabb förökning som sker genom knoppning av nya celler. Det gör att de snabbt förökar sig vid infektion . Bakterier finns över allt runt oss i miljön. På huden, i mage och tarm osv.

Många bakterier gör faktiskt ett bra "jobb" och ska finnas där. Exempelvis bakterier som hjälper till att bryta ner döda växter i naturen och bakterier på huden som kan hjälpa till att konkurrera ut de sjukdomsframkallande. Hos hästar och än mer hos idisslare (ex. kor och får) är speciella bakterier en viktig del i mage och tarm för att omvandla maten till näring. Man kallar dessa bakterier för normalflora.

Bakterier vanligt på huden

Hos en del djurslag, däribland häst, kan Staphylococcus aureus finnas normalt på huden och i näsan utan att orsaka problem, men ibland uppstår tyvärr infektioner. Ytliga infektioner är vanligast, som sårinfektioner, bölder och liknande, men även ledinfektion och blodförgiftning kan uppstå. Är hästen sjuk ökar risken för att den ska råka ut för en bakterieinfektion. Om bakterien då är resistent är den svårbehandlad.

Ordet multiresistens kan numera läggas till en del MRSA-bakterier eftersom de ständigt ökar sin resistens. Det här gäller även en del andra bakterier. Multiresistens innebär att det finns mycket få, ibland inga, antibiotika kvar att använda vid infektion.

Antibiotika används ibland i onödan

En viktig orsak till att de resistenta bakterierna ökar är det felaktiga sätt på vilket antibiotika används, som exempel till förkylda hästar (och människor). Förkylning orsakas alltid av virus och antibiotika har ingen effekt på virus. En antibiotikakur påverkar dessutom de flesta av hästens bakterier, även de "snälla" som ska finnas där.

Resultatet kan exempelvis bli obalans av mag-tarmfloran, vilket kan leda till sämre matsmältning och i värsta fall diarréer, som till och med kan bli dödliga hos hästar. Ökad resistens hos normalfloran som i värsta fall sprids till de sjukdomsframkallande bakterierna, är också en följd av antibiotika.

Man bör alltså tänka efter två gånger innan man behandlar en häst med antibiotika och först se om andra möjligheter finns. De flesta sår läker med hjälp av god sårvård och tid. Man bör också vara noga med engångshandskar och handsprit när man hanterar sår på sig själv och sin häst, och andra tillfällen när bakterier kan smitta mellan häst och människa.

 Fakta

  • Antibiotika är medicin som används mot bakterieinfektioner. Det finns flera sorters antibiotika och de angriper bakterierna på olika sätt men gemensamt är att de ska avdöda bakterierna och förhindra sjukdom hos de som får symtom.
  • Infektion kan uppkomma när till exempel bakterier invaderar en häst. Det leder inte alltid sjukdom om kroppens försvar klarar av organismen, men i dagligt tal menar man oftast infektion = sjukdom.
  • Virus är en annan form av mikroorganismer än bakterier och de behöver tillgång till levande celler för att föröka sig. Exempelvis influensavirus behöver tillgång till celler som finns i luftvägarna. Det enda som kan stoppa virus är det egna immunförsvaret och läkemedel (inte antibiotika) som verkar hämmande på virus. Dessa mediciner används i regel endast vid allvarliga sjukdomsfall eftersom virus kan utveckla resistens.
Ansvarig författare: SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, 2011-09-15Läs mer om MRSA på häst:


Tillbaka till Infektioner »