Månadens profil i HästSverige

Flemming Winberg är nästa Månadens profil som presenteras på HästSverige. Han är veterinären som efter många års framgångsrikt arbete på Regiondjursjukhuset i Helsingborg valde att flytta drygt 60 mil norrut.

Ett jobb som chefsveterinär på hästkliniken vid Universitetsdjursjukhuset (UDS) vid SLU i Uppsala är nu hans nya arbetsuppgift – mitt i livet.

Och till skillnad från sitt förra jobb kommer han nu även att arbeta även med utbildningen av blivande veterinärer. Veterinärutbildningen i Sverige finns nämligen bara vid SLU i Uppsala och studenternas lärande integreras ofta i det löpande arbetet på kliniken.

Hästkliniken på Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala är numera arbetsplats för veterinär Flemming Winberg. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Att det blev just Uppsala som Flemming nu flyttat till beror nog främst på Mia Runnérus, vd för UDS. Hon känner Flemming sedan tidigare då hon under några år var chef för Regiondjursjukhuset i Helsingborg. När hästkliniken vid UDS under våren 2012 behövde en ny chef tog Mia chansen att ”göra sitt livs rekrytering”. Hon är säker på att hästkliniken vid UDS kommer att utvecklas mycket positivt under Flemmings ledning.
– Jag får en mer stöttande roll – som en coach, säger han själv. Jag önskar ett starkt lag med en bred bas på hästkliniken där både jag och mina kolleger har egna kunder.

Specialiserad på hältutredningar

Flemming har enbart arbetat som hästveterinär sedan examen i Köpenhamn 1984. Hans specialområde har blivit hält- och ridutredningar samt ortopedisk kirurgi. Bland många andra uppgifter har han tillsammans med några kollegor (varav två nu är kollegor på UDS) varit med och tagit fram en manual för besiktning av häst. Boken ”Besiktning av häst” kom ut under 2012 och kan beställas genom Sveriges veterinärförbund www.svf.se

- Manualen är en vägledning för vad som är viktigt att tänka på vid besiktning av en häst och boken vänder sig inte enbart till veterinärer.

Flemming menar att besiktningen många gånger är viktigare för säljaren än för köparen. För näringsidkare som säljer häst är det oerhört viktigt att besiktningen blir utförd enligt konstens alla regler och att allt som går att berätta om hästen finns dokumenterat. Det kan spela en avgörande roll om försäljningen av någon anledning leder till en tvist mellan parterna.

Tävlar själv i western

Även på fritiden är det häst som gäller för Flemming Winberg. Under åren i Skåne hade han och familjen en hästgård med egna quarterhästar som tävlade i western ända upp på internationell nivå.

-Reiningen har den fördelen att man som vi, far och dotter, kan tävla med och mot varandra i samma klasser vilket ger en fantastisk gemenskap, säger Flemming

Till Uppsala har han nu med sig en unghäst som han utbildar och ska tävla i år. De flesta hästarna är avyttrade men dottern Jessica har en häst som hon tar med sig upp när hon kommer.

Fem frågor till Flemming Winberg:

1. Hur kommer det sig att du mitt i livet valde att börja ett nytt arbete?

SVAR: Jag har alltid haft ambitionen att kontinuerligt förändra ledningsstrukturen i Helsingborg. När verksamheten såldes och jag inte längre kände att jag behövde förvalta arvet efter Harry Pettersson, var det naturligt att göra det sista draget och flytta på sig när Mia öppnade en fantastisk möjlighet. Man vill ju inte bli Svarte-Petter… Sen har jag alltid sagt att när jag blev sisådär 55 skulle jag göra nåt annat – bli lärare eller nåt och gubevars så blir jag så gammal i år. Det känns väldigt naturligt att gå vidare och kunna få dela med mig av det jag har fått lära mig av mina föregångare.

2. Inom vilka områden kommer du att undervisa studenterna på veterinärprogrammet?

SVAR: Jag är ju chefveterinär på UDS och därmed inte formellt en lärare men genom att studenterna får sin praktiska kliniska utbildning hos oss kommer de att följa mig inom polikliniken (ortopedi) och på operation (kirurgi).

3. Varför är det så vanligt att hästar skadas? Saknas det kunskap eller är det otur?

SVAR: Både och. Ju bättre förberedd man är, desto mer tur har man – det vill säga att brist på kunskap och insikt ger mer otur, det vill säga skador. Sen handlar det trots allt om ett flyktdjur, 500 kg muskler som flyger fram i 50 km i timmen och en del skador är en naturlig konsekvens av att kroppen inte alltid håller för belastningen. Men utbildning är jätteviktigt och gör oss mer förberedda så vi kan ta bra beslut för våra hästar.

4. Tror du att ägarna kan bli bättre på förebygga skador och sjukdomar hos sina hästar?

SVAR: Absolut ! Vi måste våga ge våra hästar mer allsidig träning, redan från tidig ålder. Regelbunden variation av underlag genom uteridning, träning på olika banor och i olika ridhus är lätta knep. Regelbundna hälsokontroller för att undvika att man ”glider” in i ett problem.Komma ihåg att träning är både arbete och vila – återhämtning är jätteviktigt för kroppen. Ta till sig kunskap och fatta bra beslut med tonvikt på vad som är bäst för hästen.

5. Tror du en kunskapssajt som HästSverige kan bidra till den utvecklingen?

SVAR: HästSverige är en bra källa till kunskap vilket inte kan sägas om hela internet. Hästvärlden är otroligt datoriserad – se bara hur stort stöd Sara Algotsson fått jämfört med vad andra idrotter kan åstadkomma – och det finns jättemycket felaktig och farlig information därute i cyberspace.