Lungorna

Översikt av lungorna sedda från vänster.

Luftstrupen, som börjar uppe i svalget, transporterar inandningsluften ner till lungorna. Luftstrupen och lungans grövre luftrör är uppbyggda av broskringar. Lungornas olika delar kallas flikar och får sina namn beroende på var i brösthålan de är placerade. I de främre delarna finns spetsflikarna och i området runt hjärtat ligger hjärtflikarna. De stora bakre delarna som ligger mot mellangärdet (diafragma) kallas diafragmaflikar

I figuren till höger återges en uppförstoring av
lungornas minsta delar, de s k lungbåsorna. Deras storlek är bara några millimeter.
Luften strömmar från luftstrupen genom de större luftrören till de mindre bronkerna. Dessa mynnar till slut i en samling av lungblåsor, där utbytet av syre fråninandningsluften och koldioxid från blodet sker. Genom lungartären transporteras syrefattigt blod från hjärtat till lungorna där ett syreupptag sker. Samtidigt avges koldioxid till utandningsluften. Lungvenerna för det syrerika blodet åter till hjärtat.