Karpalleden

Vänster karpalled sedd från utsidan

Karpalleden ledar uppåt mot underarmsbenet och neråt mot skenbenet och griffelbenen. Leden utgörs av två rader med småben. I övre raden finns tre ben i själva leden och ett ben på baksidan kallat ärtbenet. I undre raden finns vanligtvis tre ben, men ibland även ett fjärde. Leden är uppdelad i olika ledavdelningar, en övre, en mellersta och en nedre. Den övre ledavdelningen utgörs av ett separat hålrum, medan den mellersta och den nedre har förbindelse med varandra.