Infektiös anemi - lite som hästarnas AIDS

Hästar med infektiös anemi tål inte arbete, de får hjärtklappning direkt. Foto: Jean - Francois Valarcher, SVA

Infektiös anemi är en livslång virusinfektion som hästar kan drabbas av.  Infektiös anemi orsakar svår blodbrist hos hästen och hästen kan inte bli fri från virus.

Sjukdomen sprids med blodätande insekter, men också genom smutsiga kanyler och infekterade blodprodukter. Människor kan inte bli sjuka av det här viruset.

Infektiös anemi var förr i tiden vanlig i Sverige när vi hade mycket hästar både i lantbruket och det militära.
I och med avhästningen i mitten av 1900-talet i Sverige så försvann sjukdomen och den förekommer inte i landet idag. Den är däremot vanlig i en del andra länder, till exempel i Rumänien, Italien och i USA.

Drabbade hästar dör

Utgången är nästan alltid dödlig. Eftersom vi inte har sjukdomen i Sverige är vi uppmärksamma på hästar med symtom som kan vara infektiös anemi.

Många hästar som reser utomlands eller importeras till Sverige testas för sjukdomen med Coggins test.  Infektiös anemi hos häst är en anmälningspliktig sjukdom.

Om en svensk häst skulle drabbas skulle myndigheterna troligen begära avlivning för att stoppa smittspridning.

Tillbaka till Infektioner »

Infektiös anemi

Du kan få veta mer om infektiös anemi hos häst genom att följa denna länk:

Tillbaka till Infektioner »