Hästens fortplantning

Hästens fortplantning bedrivs numera nästan enbart genom planerad avel. Modern hästavel är att målmedvetet förändra hästraserna i en viss riktning. Det görs genom att para de hästar som har de bästa anlagen för det man vill förändra.

Inom avel används naturlig betäckning, inseminering, embryo transfer och i sällsynta fall även kloning.

Läs mer om hästens fortplantning under rubriken Avel & uppfödning. Se länkar nedan: