Parasitkontroll och avmaskning

Hästar har maskar i magen, gör det något? Alla hästar har inälvsparasiter, men om de har en mindre mängd så stör det inte djurens hälsa.

Vad göms i den här högen? Ett träckprov ger svar. Foto: Carin Wrange

Parasitkontroll går ut på att så få maskägg som möjligt skall spridas på betet.
Föl och unghästar upp till cirka 5 års ålder är mer känsliga för parasitangrepp än vuxna hästar.
Därför skall parasitbekämpning ske med hänsyn till hästarnas ålder.

Man förebygger infektion med inälvsmask genom betesplanering och beteshygien i kombination med strategiska avmaskningar.

Effekten av parasitkontrollen bör följas upp med träckprovsundersökning på våren, innan betessläpp. Det är också värdefullt att göra träckprov på hösten.

För att få ner kostnaderna kan man låta analysera träckprov som samlingsprov.

Ett samlingsprov innebärr att laboratoriet kan slå ihop proven tre och tre om hästarna går i samma hage. Detta alternativ förutsätter att hästarna är i ungefär samma ålder.
SVA har även ett gårdsanpassat övervakningsprogram med 1-3 provtagningar per år (www.sva.se).

Att regelbundet mocka hagen är ett effektivt system att minska parasittrycket. Lättast är att mocka under våren innan gräset börjar växa igen. Foto: Carin Wrange

Läs mer om olika invärtes parasiter som hästen kan ha i sin tarm:
-Stor och liten blodmask, spolmask, bandmask och styngflugor.

-Hur du planerar för parasitfria beten

-Resistens mot avmaskningsmedel

-Risk för resistens spolmaskar

-Bandmask vanligare hos häst med kolik

-Spolmaskassocierad kolik hos häst - Jenny Hedenby, 2010, kandidatarbete inom veterinärprogrammet, SLU