Unikt rörelselaboratorium planeras vid SLU

Det sker just nu en snabb utvecklingen inom forskningsområdet hästars rörelser. Forskare vid SLU står redo att ytterligare förstärka Sveriges position inom området.

Skiss över ett framtida SciMoveS vid SLU.

Nu planeras för uppbyggnaden av ett rörelselaboratorium– Swedish Centre for Inter-disciplinary Movement Sciences (SCIMoveS) med placering vid SLU i Uppsala. Hela satsningen beräknas kosta 75 miljoner kronor för att bygga upp verksamheten samt rekrytera de kompetenser som behövs. Förhoppningen är att SciMoveS bär sina egna kostnader efter fem års verksamhet.

SciMoveS blir en unik anläggning i den internationella forskningsfronten, som kommer att öka kunskapen om hästars rörelse och hur hästar rör sig tillsammans med ryttaren. Hur halta hästar förändrar sitt rörelsemönster kan också studeras.

I laboratoriet blir det möjligt att  studera fria rörelser genom en inbyggd kraftmätningsmatta samt väggar försedda med höghastighets-videokameror. I en sådan anläggning kan man detaljregistrera rörelser och krafter millisekund för millisekund. Biomekanik och andra veterinärmedicinska discipliner integreras så att det i förlängningen kan öka hästens välfärd genom att upptäcka och optimera ridning, träning och utrustning.

Rörelselaboratoriet SciMoveS gör det möjligt att ta fram ett kvantifierbart utgångsläge för varje hästs rörelser som man kan använda vid träning, diagnosticering och behandling av hältor. Detta är värdefullt då rörelserna kvantifieras på samma sätt oavsett vem som gör bedömningen. Felbedömningar är idag vanliga, och kan få allvarliga konsekvenser.
SCIMoveS kommer kraftigt bidra till reducerade sjuk- och skadekostnader hos hästar.

Läs mer om SciMoveS för olika hästsporter

Forskare engagerade i SciMoveS

Lars Roepstorff, professor i biomekanik Häst, SLU
Marie Rhodin, universitetslektor, forskare inom rörelsemekanik, SLU
Pia Haubro, professor i stordjurskirurgi, SLU
Maria Therese Engell, doktorand, SLU