Infektioner hos hästar

Det är viktigt att ha kunskap om smittskydd och smittsamma sjukdomar när man håller på med hästar. På så sätt kan man snabbt avgränsa ett utbrott genom att isolera den smittförande hästen på rätt sätt.

Smittsamma sjukdomar är nedan uppdelade i infektioner av virus, bakterier, svamp och fästingburna infektioner för att du lätt ska få en överblick. Om parasitinfektioner hittar du här.

För att läsa om vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga och vart man vänder sig, följ denna länk: Anmälningspliktiga sjukdomar.

Virusinfektioner

De ringformiga herpesvirusen på bilden kan orsaka virusabort hos häst. Foto: SVA

Bakterieinfektioner

Odling av bakterien Streptococcus zooepidemicus, som kan ge luftvägsinfektion hos häst. Foto: SVA

Svampinfektioner

Ringormsangrepp på häst. Foto: SVA

Fästingburna infektioner

Fästingar kan bära på bakterier men hästar är ofta ganska motståndskraftiga mot dem. Foto: SVA