Månadens profil april 2016

Erica Lindberg, chef för LRF Häst, har ständigt många bollar i luften och är ofta på resande fot mellan olika möten i Sverige och utomlands. Det finns många och viktiga frågor som behöver  drivas för att skapa en mer livskraftig hästnäring.

Hästar och hästföretag är Erica Lindbergs uppdrag som chef för LRF Häst. Foto: Carin Wrange

Det är snart två år sedan hon tillträdde tjänsten som chef för LRF Häst, en av för närvarande sex branschorganisationer inom Lantbrukarnas Riksförbund. Att häst fick bli en egen verksamhetsgren sågs som en självklarhet för de flesta. Med över 360 000 hästar i landet utgör hästföretagandet och hästnäringen en stor och viktig del av de gröna näringarna.

Men gränslandet mellan hobbyverksamhet och ett lönsamt företagande har länge varit ett problem. Många hästföretagare är dåliga på att ta betalt för sin produkt, oavsett om det gäller försäljning av hästar, foder eller olika typer av tjänster. LRF Häst vill verka för att det skapas bättre förutsättningar för hästföretagare. På hemsidan nämns lönsamhet, attityd och förenklat hästföretagande som fokus för den nya verksamhetsgrenen.

- Om det ska vara möjligt att producera bra svenska hästar för sport och hobby krävs att det finns hästföretagare med bra lönsamhet och konkurrenskraft, säger Erica.

Frågor som väcker känslor

Erica Lindberg arbetar såväl i Sverige som inom EU. Här vid ett EU-seminarium om behovet av en ny europeisk hästpolitik där hon presenterade svensk hästnäring. Foto: Privat

Det finns många viktiga frågor som behöver lyftas inom hästnäringen. Till exempel alla regelverk kring hantering av häst, arbetsmiljö, försäljning av häst, hästpass, stallbyggnation, gödselhantering, med mera, med mera.

- Jag har en tät och bra kontakt med många LRF-medlemmar som är hästföretagare. Det finns regler som väcker upprörda känslor, nu senast gäller det tilläggsregistreringen av pass för utlandsfödda hästar som importerats till Sverige. I den frågan har vi från LRF Häst lämnat remissvar om vikten av att få till smidigare lösningar än vad som nu sker.

Till Ericas arbetsuppgifter hör att vara insatt i hur hästen betraktas inom jordbrukspolitiken såväl i Sverige som inom EU. Eftersom hon tidigare arbetade med frågor som gällde andra djurslag inom lantbrukssektorn är hon väl insatt i hur man ser på häst jämfört andra djurslag som till exempel ko eller gris.

- Egentligen har jag ett likartat uppdrag idag som jag tidigare hade för andra djurslag inom lantbruksnäringen under många år. Skillnaden är att jag har bytt djurslag, nu handlar det bara om häst.

Lönsamma hästföretagare klar målsättning

Hästföretagare kan ha många olika sysslor, till exempel produktion av foder. Foto: Carin Wrange

Ett mycket tydligt uppdrag för Erica är att få igång företagsutvecklingen inom hästsektorn, från hobbynivå till livskraftiga företag som håller kvalitet. Hon ska också verka för att fler hästföretagare vill bli medlemmar i LRF Häst, och därmed gå in i en organisation som idag har 63 verksamhetsgrenar inom den gröna sektorn. Men hur intressant är det för de flesta hästföretagarna?

- De flesta LRF-medlemmar idag har flera verksamheter parallellt, och detta gäller även hästföretagare, säger Erica.

Hon menar att många hästföretagare skulle vinna på att finnas med i den struktur och ha tillgång till den expertis som finns uppbyggd inom LRF. Och att bilda LRF Häst är en tydlig signal om att LRF i samarbete med organisationer i hästbranschen, arbetar med frågor som rör hästföretagande för att skapa bättre förutsättningar för den gruppen företagare.

- Under 2016 arbetar vi intensivt med att arrangera hästföretagardagar på olika håll i landet. Där kan alla, befintliga eller blivande hästföretagare, stora som små, vara med för att utveckla sig som företagare och knyta nya kontakter. Man behöver inte vara medlem i LRF för att få komma dit, alla är välkomna.

En annan fråga som Erica lägger mycket energi på just nu är att undersöka intresset för att kvalitetssäkra hästföretag i syfte att kunder ska känna trygghet och vara beredda att betala för det. Ett kvalitetssäkrat företag ska följa vissa specifika krav och uppsatta regelverk samt dokumentera arbetsrutinerna för sin verksamhet.

Kvalitetssäkring görs redan idag för rid- och travskolor samt islandshästanläggningar, men finns ännu inte för andra verksamheter inom hästnäringen. Just nu genomförs en enkät via nätet för att fånga upp tankar och idéer hos marknaden om tiden är mogen.

Även jobbat med ko och gris

Trots att Erica ägnar mycket tid åt olika möten hinner hon också vara hemma på den egna gården, Kungsgården, i trakterna av Sandviken i Gästrikland. Här finns plats för både hästar, i nuläget mest unghästar, och en mindre besättning av pälsfår.

Erica har svårt att tänka sig ett liv utan djur, de har alltid funnits i hennes liv. Hon växte upp på en gård med mjölkkor i trakterna kring småländska Vimmerby. Föräldrarna tyckte att Erica och hennes bror skulle få varsin ponny, och så blev det också från tidig ålder. Efter shetlandsponny och ett russ, som orsakade många avramlingar, inköptes en D-ponny som tränades och tävlades i både hoppning och dressyr.

-Det var tack vare en granne, som var ridinstruktör, som det faktiskt blev någon ordning på vår ridning, konstaterar hon.

Även om Erica ett tag arbetade hos hästuppfödaren Agneta Sjögren, stuteri Sjövillan på Ekerö utanför Stockholm, var det inte självklart att hon ville jobba med hästar. Såväl under utbildningen till husdjursagronom vid SLU, som efteråt fokuserade hon mer på andra djurslag inom livsmedelsproduktionen.

- Jag tyckte det var jättespännande med grisar, ville bland annat bli rådgivare inom utfodring, och arbetade många somrar hos smågrisuppfödare. Även mjölkkor lockade, jag gjorde bland annat en kartläggning om smakfel i mjölken från kor som fick viss typ av foder.

Fram till dagens uppdrag för LRF Häst har Erica haft många olika arbeten inom lantbruksnäringen, bland annat inom flera husdjursföreningar, Arla, Svensk Mjölk och inom LRF.

Spännande uppdrag

Just den bakgrunden sågs inte direkt som någon merit när hon sökte chefsjobbet för LRF Häst. En del ansåg att hon inte hade de rätta nätverken kring sig, något hon själv också var medveten om. När hon blev erbjuden jobbet bestämde hon sig ändå för att anta utmaningen och har inte ångrat sig.

Alla branschorganisationer på LRF har en delegation, så också inom LRF Häst. I hästdelegationen sitter representanter för de olika hästorganisationerna som är medlemmar i LRF, och delegationen har strategiskt ansvar för prioriteringar och beslutar också om LRF Hästs budget inom givna ramar. På så sätt säkrar man att hästnäringens intressen tillvaratas på rätt sätt och att rätt prioriteringar görs.

- Det har varit en otroligt spännande och utmanande tid, ungefär som jag hade förväntat mig, summerar Erica sina första två år med LRF Häst.

Fem frågor till Erica Lindberg

1. Vad är du mest nöjd med nu efter två års arbete?
Att vi redan hunnit nå några viktiga näringspolitiska framgångar, t ex 36-hektar-regeln i samband med gårdsstödsreglerna inför 2015 års SAM-ansökan (EU:s jordbrukarstöd). Detta gjorde att vi räddade gårdsstödet för många av våra hästföretagare. Den goda samverkan mellan hästorganisationerna är också en mycket positiv del av mitt arbete, som förtjänar att framhållas.
2. Vilket område inom hästnäringen är det svårast att förändra?
Det är en fråga som är svår att svara på efter bara två års verksamhet, många av våra frågor är ju såna som tar lång tid att nå resultat inom, påverkansarbete kräver tid och uthållighet.
3. Vad är den största utmaningen för en svensk hästföretagare?
Att nå acceptans som företagare.
4. Hur ser du på framtiden för svenska hästföretag?
Positivt, absolut.
5. Har LRF Häst något intresse för den enskilda hästägaren?
LRF Häst arbetar för hästföretagarna, det är dock viktigt att påpeka att det finns många områden vi arbetar med och många av våra medlemsförmåner som också är av stort värde för den enskilda hästägaren. Och som LRF-medlem är man viktig oavsett inriktning, är vi många blir också vår röst starkare.

FAKTA  LRF Häst
Bildades i januari 2014 och består av nio organisationer samt LRF:
Svenska Ridsportförbundet, SvRF
Svenska Islandshästförbundet, SIF
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen, ASVT
Svenska Hästavelsförbundet, SH
Svensk Travsport, ST
Western Riders Association of Sweden, WRAS
Brukshästorganisationerna Samarbetskommitté, BRUNTE
Ridskolornas Riksorganisation, RRO
Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS, är med som stödjande part.