Månadens profil december 2017

Charlotte Jibréus är hippologen som drivs av viljan att testa nya gränser. Hennes nya utmaning är att få stallägare att leverera hästgödsel för produktion av värme.

Hästgödsel som värmer bostäder är Charlotte Jibréus nya uppdrag. Foto: Carin Wrange

- När det här jobbet dök upp kunde jag inte motstå att söka det, säger Charlotte. Det här en helt ny möjlighet för att producera värme. Den gödsel som två hästar producerar per år räcker för att värma upp en normalstor villa.

För många stallägare i storstadsregioner är hanteringen av hästgödsel ofta ett problem. Stallar med många hästar som ligger nära bebyggelse har sällan möjlighet att själva ta hand om sin gödsel och sprida på åkermark. Det kan även vara svårt att få tag på lantbrukare i närområdet som har tillräckligt stor spridningsareal.
- Många stallägare tvingas fortfarande köra sin gödsel till deponi då de inte hittar någon annan lösning. Jag hoppas inom Fortum Horsepower kunna erbjuda en bra lösning för stadsnära stall där de får strö- och gödselhantering som allt-i-ett tjänst för en rimlig kostnad. För att det ska fungera i värmeverket måste gödseln vara uppblandad med träbaserat strö, som kutterspån eller spånpellets, därför säljer vi det också.

Bara i Stockholmsregionen där Charlotte både bor och arbetar finns cirka 100 000 hästar på ett stort antal hästanläggningar. Förhoppningen är att så många som möjligt ska ansluta sig till tjänsten, men mycket jobb återstår. Sedan hon tillträdde tjänsten i augusti har hon haft kontakt med ett flera hästanläggningar i hela Stockholm, och generellt sett har mottagandet varit positivt.
- Jo, det här är ett jobb med nybyggaranda, säger hon. På sina håll finns en viss skepsis mot att bränna gödseln istället för att plöja ner den, men miljömässigt är detta en effektiv metod vilket de studier som gjorts av den finska motsvarigheten till Naturvårdsverket visat.

Hippolog det självklara valet

Charlotte med sin favorit Joker som hon skötte på ridskolan under många år. Foto: Privat

Charlotte växte upp i Danderyd, norr om Stockholm, och hade redan som liten ett stort intresse för hästar. Så snart det var möjligt fick hon börja på Djursholms ridskola och där blev hon enligt sig själv en ”inventarie”.
- Jag hängde där jämnt, all ledig tid tillbringades i stallet. I min familj var jag helt ensam om mitt hästintresse men jag minns att jag i alla fall fick skjuts dit när jag var yngre.

Förutom att rida lektioner på ridskolan var hon även medryttare på ett flertal hästar under tonåren. Bland annat red hon en häst på Hovstallet i Stockholm och red ofta ut på Djurgården. Efter gymnasiet valde Charlotte att lägga hästintresset åt sidan under några år men när hon till slut bestämde sig för att gå en utbildning blev hippologprogrammet vid SLU det självklara valet.

Hippologprogrammet kändes rätt för Charlotte. Här till häst på Flyinge. Foto: Privat

- Jag tyckte det var en perfekt utbildning för mig och jag lärde mig verkligen mycket under de två åren jag gick på Flyinge och sedan Strömsholm. Framför allt uppskattade jag helheten inom hästområdet som presenterades för oss. Förutom att lära oss mycket om ridning och pedagogik fick vi också bra kunskaper om hästens biologi, foder, träning, anläggningar och ekonomi.

Charlotte säger själv att hon är oerhört resultatstyrd och ofta ser hur verksamheter kan utvecklas vidare och till det bättre.
- Det är affärsmänniskan i mig som driver på och bland annat tycker jag att många ridskolor måste bli mer affärsmässiga och tänka nytt. Hur behåller man till exempel elever som blivit duktiga och kanske funderar på att köpa egen häst?

Vid de ridskolor som Charlotte har arbetat på, bland annat Högvretens ridskola i Upplands Väsby och Mariefreds ridskola, har hon främst undervisat vuxna elever. Det är en målgrupp som passar henne bra och som gav möjlighet att ha mer prestationsinriktade lektioner.
- Förutom själva ridningen ville jag även ge eleverna allmän kunskap om häst när det gäller utfodring, träning och hästens hållbarhet. Jag ville också få dem att tänka på sin egen träning vid sidan om ridningen. Om man kräver att hästen ska vara vältränad så duger det inte att ryttaren ligger på sofflocket!

Kände att hon gjorde skillnad

Just nu har Charlotte ingen egen häst men drömmer om att hitta en fin svenskfödd dressyrhäst. Foto: Carin Wrange

Ganska tidigt i sin ridlärarkarriär kände Charlotte att arbetsformen inte passade henne helt. Även om hon alltid tyckt om att hålla lektioner kände hon sig bunden av arbetstiderna. När hon hade fått sitt första barn bestämde hon sig för att byta inriktning.

-Jag började arbeta som foderrådgivare och föreläsare på ett foderföretag och det jobbet passade perfekt. Jag fick användning av hela min hippologutbildning varje dag. På det jobbet kände jag faktiskt att jag kunde göra skillnad för den enskilda hästen och hästägaren då jag ofta höll föreläsning om foderlära och om hur hästen fungerar i övrigt, alltid baserat på den senaste forskningen.

Charlotte har flera synpunkter på hur många hästar utfodras idag. För henne är grovfodret det absolut viktigaste för hästen, det är något hon har påpekat för alla sina foderkunder, men det får inte vara vilket grovfoder som helst.
- Det får gärna vara större diversitet, större artrikedom, i det svenska grovfodret. Ofta innehåller det ganska få gräsarter vilket kan påverka hästen negativt.

För närvarande har Charlotte ingen egen häst, den senaste sålde hon när barnen kom, men drömmen om en fin dressyrhäst är stark. Samtidigt har hon speciella krav för den häst hon vill köpa.
- Den ska vara svenskfödd med rätt stam för framtida avel, uppvuxen på stora marker och fodrad med ett riktigt bra, helst ekologiskt, grovfoder, säger hon. Någon dag hoppas jag kunna hitta den hästen, jag vet vilken stam jag vill ha, så jag letar vidare.

Fem frågor till Charlotte Jibréus

1. Vad är ditt uppdrag på det nya jobbet?
Att förenkla anläggningars strö- och gödselhantering och samtidigt göra en insats för miljön. Rent praktiskt innebär det att träffa stallägare, se över hur vår tjänst kan fungera för dem och skriva avtal.
2. Varför har Fortum valt att bränna gödsel?
Det har visat sig vara ett effektivt biobränsle och en resurs vi kan använda på ett bra sätt.
3. Bör inte all hästgödsel återföras till jordbruket som näring?
Det kommer även fortsättningsvis spridas hästgödsel på åkrarna i Sverige, men för de stall som inte har den möjligheten är detta ett jättebra alternativ.
4. Har hippologprogrammet gett dig rätt kunskaper till de jobb du har haft och har nu?
-Absolut, det är såklart en stor fördel att jag ser vår tjänst ur mina kunders perspektiv, jag vet vilka utmaningar en hästanläggning kan ha, och jag vill gärna hjälpa till att lösa dem.
5. Vad blir din nästa utmaning i livet?
Att få styr på livet så att en eller två hästar ryms i det, haha. Min rid- och tävlingsabstinens är enorm!